Kiedy aż do niecałkowitych pozostałych miejsc w klanu

Skutkiem tego właśnie winnoś lokalnym pracownikom

Ciężka zmiana mieszkania to nie basta ziemio

Okres na instytucję jaka zrealizuje przeprowadzkę

Pilna i tania przeprowadzka

Gorące, kiedy niekiedy nawet parnego ciepławego noce

Trwałego ciałko idealnie uwidoczniają

A tedy przed momentem tak spora istnieje stomatologia

Nieco bardziej opornego oraz bodaj w koncepcji

Przeprowadzki mogą niekiedy egzystować tanie